Sangbawi Lian
Church Chairman
Cungbik Zaathang
Vice Chairman
ZaBik Bualteng
Assistant Secretary
Peng Uk
Treasurer
Mang Hi
Assistant Treasurer
Bawi Cung
Bawi Cung Ceu
Biak Lian Mang
Bual Hleih
Filip Nivung
Henry Phun Tling
Rev. John No Duh Thang
Laikian Kingbawl
Lian Cin
Mawng Kian
Moses Thawng Lian
Ngun Kar
Peng Lin Sang
Richard Ral Luai
Siang Herh
Than Hre
Thlasui Tluangneh
Van Lian Bawi