Elders (Bu Chung Upa)

[Insert Picture]

 

 • Pu Biak Lian Mang
 • Pu Ceu Hlun
 • Pu Dar Hre Lian
 • Pu Jeru Zathang
 • Pu Kio Hmung
 • Pu Mang Chawn
 • Pu Ngun Ceu
 • Pu Ngun Sang Mang
 • Pu Siang Ceu
 • Pu Sui Cung

 

 • Pu Thawng Nawl
 • Pu Tluang Pum
 • Pu Victor Thla Hei Lian
 • Pu Za Iap
 • Rev. Al Hre
 • Sayama Sun Meng
 • Pu Tluang Za Thang
 • Pu Tluang Zel
 • Pu Than Hre
 • Pu Van Lian Bawi